Důležité kontakty

Záchranná služba    155

Dětská pohotovost:
LSPP Dětská pohotovost se nachází v prvním patře polikliniky budovy 1A, v blízkosti RDG oddělení a TOC.
Přístup na polikliniku z areálu nemocnice, bočním vchodem umístěným za lékárnou na poliklinice.

telefon: +420 414 110 164
Po - Pá  od 17:00 - 20:00       So, Ne, Svátky - 9:00 - 18:00

Krajská hygienická stanice v Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem:  ZDE

Tísňová volání pro celé území České republiky:

  • 155 - Záchranná služba
  • 150 - Hasičský záchranný sbor ČR
  • 158 - Policie ČR
  • 156 - Městská policie
  • 112 - Jednotné evropské číslo tísňového volání

Toxikologická laboratoř - Na Bojišti 1, Praha 2 , www.tis-cz.cz,
V případě podezření na otravu dítěte léky, chemikáliemi, rostlinami volejte nepřetržitou službu tel.: 224 919 293,  224 915 402.
Nutno nahlásit jméno a příjmení dítěte, rodné číslo a zdravotní pojišťovnu.

Mykologická poradna -  Karmelitská 14, Praha 2, tel.: 257 530 842

Při otravách vysoce jedovatými živočichy a hady - Klinika anesteziologie
a resuscitace FN 1.LF UK, tel.: 224 963 355

Při problémech s drogami - středisko DROP-IN, tel.: 222 221 431